Схема на домофонната инсталация

схема на домофонната инсталация
Надяваме се този материал да Ви е дал възможност да се ориентирате в многобразието на стандарти и реклами на различните видове домофонни системи. Фирма Аудио Електроника ЕООД e приемник на ЕТ ПЕГ-59, която е основана през 1991 г. в гр.Варна. Към настоящия момент вече домофонните системи не са това което бяха.


Монтаж на домофонна централа 1бр. : 33.75 лв. Така се открива достъп до винтовете за притягане на двете лапи, с които ключът се фиксира неподвижно в кутията. На снимката се виждат и клемите за притягане на електрическите проводници с помощта на два винта. На схемите е показано включване на едно или две осветителни тела през димер. Водосточните тръби отводняват и терасите. ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЯ Осветителна и силова инсталации Индивидуални електромери, които ще измерват изразходваната енергия за всеки апартамент. Има ниска плътност, доста добра твърдост и изключителна устойчивост на химикали. Захранването в апартаментите ще става от апартаментни табла , които ще бъдат монтирани в антретата. С оглед правилното разпределение на консуматорите, в апартаментните табла ще са обособени съответния брой токови кръгове. Измерването на изразходваната вода се осъществява чрез индивидуални апартаментни водомери.

Присъединяване към ТЕЦ тръбопроводи ще става чрез тръби в абонатна станция, находяща се на сутеренния етаж на сградата. В дневните и спалните ще бъде монтиран тръбен път за климатици. Понеже у нас трипроводни инсталации все още рядко се срещат, тази клема се свързва с къс кабел към клемата, която е свързана с нулевия проводник, т.е. заземяването се заменя с зануляване. Възможно е работа с повече от 2 входа за достъп до сградата, при това някои от входовете да бъдат с клавиатура и дисплей, а други с цифрови бутони.

Похожие записи: