Схема на домофонната инсталация

схема на домофонната инсталация
Вътрешните преградни стени на помещенията се изграждат от тухли 12см. Съгласието се оформя в протокол/и по образец на общо събрание на етажната собственост. Към магистралата може да се добави още един пети проводник за етажното звънене в домофона вместо в отделен звънец. (4+1) означава, че към домофона се свързват общо 5 проводника — 3 проводника за разговора, един за отключването — общи за всички и един персонален проводник за звъненето от входа. Фирма Аудио Електроника ЕООД e приемник на ЕТ ПЕГ-59, която е основана през 1991 г. в гр.Варна.


Магистралата има 3+ n проводника и към домофона се свързват само 4 жила (3+1) Освен това чувствително се намалява цената на проводниците като вместо 5х0,5кв.мм може да се ползва кабел 4х0,15 кв. мм или 4х0,2кв.мм в зависимост от разстоянията от апартаментите до входа. Всеки от тях управлява самостоятелен токов кръг и това позволява по-голяма гъвкавост при управление на осветлението – може да се включват поотделно или едновременно две групи осветителни лампи.» Девиаторен ключ – използва се за управление на едно осветително тяло от две места. Входното табло е с бутони и единственото предимство е, че системата може да се изгради по старата звънчева система. Our products range from simple audio door phones to video phone. We are one of the most outstanding brands in the domestic market. company: Audio Elektronika Ltd.

Общите магистрални проводници могат да бъдат от 1 до 4 при различните стандарти. Поставят се близо до входа за помещението по възможност откъм страна на дръжката на вратата. Фирмата предлага пълна гаранция – 24 месеца за всички изделия “AUDIO”. Предлагаме пълно гаранционно и след гаранционно обслужване и абонамент, с цел удовлетворяване нуждите на всеки на? клиент. За да осигурим бързо и качествено обслужване разполагаме с голяма складова наличност. Характерното при тях е , че изискват използване на декодер, към който се свързват аналогови домофони от стандарта 1+1 т.е. по един чифт за всеки абонат. Ако сградата е конструктивно устойчива ще се извършва обследване за енергийна ефективност, с което ще се определи какви мерки за енергийната ефективност следва да се изпълнят в сградата.

Похожие записи: